Sara Japelj Odvjetnički vježbenik

Područje rada

Parnično i ovršno pravo

Radno iskustvo

2018. Odvjetnički vježbenik u Odvjetničkom društvu Benko i partneri d.o.o.
2018. Odvjetnički vježbenik u Odvjetničkom uredu Mislav Bistrović
2017. Referent administracije ugovora u Raiffeisen Leasing d.o.o.

Obrazovanje

2018. Diploma Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Jezici

Hrvatski, engleski


Sara Japelj se bavi vođenjem ovršnih te parničnih postupaka naplate potraživanja. Njeno radno iskustvo obuhvaća pravno istraživanje iz područja građanskog, radnog, kaznenog te statusnog prava.

E-mail: sara.japelj@benko-partneri.com