Denis Mišić Odvjetnik

Područje rada

trgovačko pravo i pravo društava, građansko postupovno i materijalno pravo, zemljišno-knjižno pravo, pravo energetike i zaštite okoliša, stečajno pravo, upravno pravo.

Radno iskustvo

2017. Odvjetnik u Odvjetničkom društvu Benko i partneri d.o.o.
2016. Odvjetnički vježbenik u Odvjetničkom uredu Branko Sewer
2014. Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu – akademski mentor
2013. Odvjetnički vježbenik u Odvjetničkom uredu Ivan Tilošanec
2012. Odvjetnički vježbenik u Odvjetničkom uredu Albina Dlačić

Obrazovanje

2017. Pravosudni ispit
2011. Diploma Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
2011. Usavršavanje francuskog jezika kao stipendist Vlade Francuske Republike u jezičnom centru Cavilam Vichy – u suradnji sa Sveučilištem u Clermont-Ferrandu, Vichy, Francuska

Jezici

Hrvatski, engleski, francuski


Denis Mišić savjetuje domaće i međunarodne klijente u poslovnim odnosima na nacionalnom i regionalnom tržištu. Posjeduje veliko iskustvo zastupanja u trgovačkim i građanskim sporovima, te u upravnim postupcima. Ujedno ima iskustvo u normativnim aktivnostima - izradi nacrta zakona i drugih propisa vezano za pravo energetike i zaštite okoliša. Osobito je bio angažiran na predmetima koji se odnose na sljedeće industrije: energetika i infrastruktura, nekretnine, građevinarstvo.

E-mail: denis.misic@benko-partneri.com