BESPLATNA PRAVNA POMOĆ

Odvjetničko društvo Benko i Partneri pruža pomoć temeljem propisa o besplatnoj pravnoj pomoći, na koju socijalno ugrožene osobe mogu ostvariti pravo putem državnih institucija. Na taj se način socijalno ugroženim osobama omogućava pristup sudovima i drugim tijelima bez ugrožavanja njihova uzdržavanja i uzdržavanja članova njihova kućanstva.